§1. Termistö

1.1. Yrittäjä - Juuso Korhonen, Bittivirran (”Bittivirta”) toiminimen perustaja, y-tunnus: 2884270-1.

1.2. Yritys - Palveluntarjoaja, Yrittäjä, joka tarjoaa Asiakkailleen palveluita ja tuotteita

1.3. Palvelu - Tuote tai palvelu, jonka Asiakas on ostanut joko suoraan tai epäsuorasti Yrityksen sivuilta

1.4. Hinta - Yrityksen määrittämä rahallinen arvo, jonka Asiakas maksaa tilatessaan, sekä hyväksyy käyttöehdot ja säännöt

1.5. Asiakasalue - Yrityksen tarjoama hallintapaneeli/verkkosivu Palveluiden hallintaan. Asiakas tai Henkilökunta luo käyttäjän Asiakasportaaliin tilauksen yhteydessä. Asiakasportaali toimii Asiakkaan käyttämän Yritysjaon sivuston osoitteessa.

1.6. Henkilökunta - Henkilökunnan jäsen tai Asiakaspalvelija on henkilö, jolla on pääsy Asiakasalueen ylläpitotyökaluihin ja asiakastietoihin. Henkilökunnan jäsenellä on aktiivinen salassapitosopimus Yrityksen kanssa.

1.7. Asiakas - Palvelun tai tuotteen tilannut henkilö tai yritys

§2. Palvelun tilaaminen

2.1.Asiakas vakuuttaa tietävänsä tarpeellisen tiedon tilaamastaan tuotteesta liittyen tuotteeseen tai palveluun maksaessaan tämän laskun.

2.2.Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Yrityksen asiakaspalveluun ennen tilauksen ja maksun suorittamista - mikäli ei ymmärrä jotakin seikkaa tuotteeseen liittyen

2.3.Ilmaisiin tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan samoja käyttöehtoja ja sääntöjä, kun maksullisiinkin. Yrityksellä on oikeus sulkea, lopettaa tai poistaa maksuton palvelu tai muuttaa sen ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa.

§3. Yrityksen vastuu, velvoitteet ja oikeudet

3.1.Yritys sitoutuu toimittamaan palvelun sellaisena, kun tilauksessa on luvattu.

3.2.Mikäli Asiakas pystyy todistamaan alkuperäisellä dokumentilla, kuten kuitilla tai PDF-tiedostolla, jota ei ole muokattu millään tasolla, että tilauksen lopputulos on erilainen, kuin luvattu - on Yrityksellä velvollisuus tehdä korvaus joko korjaamalla tuote tai viimeisenä vaihtoehtona korvata Asiakkaan yhteydenoton päivämäärästä alkaen palvelun arvoinen korvaus.

3.3.Mikäli tuotteen tai palvelun puute johtuu syystä, johon Yritys ei voi etukäteen vaikuttaa, etukäteen ennustaa tai varautua, ei Yritys ole korvausvelvollinen Asiakkaalle.

3.4.Palveluiden kaistanleveys saattaa vaihdella palveluntarjoajasta riippumattomista syistä, joten kaistanleveyteen liittyvä palvelun katkeaminen ei ole palveluntarjoajan vastuulla.

3.5.Yritys ei ole velvollinen palauttamaan mitään Asiakkaan menettämiä, kadottamia, poistamia tai hajottamia tiedostoja missään olosuhteessa, vaikka ne olisivat Yrityksen syystä poistuneet, kadonneet tai hajonneet syystä tai toisesta.

3.6.Asiakas vastaa tiedostojensa varmuuskopioinnista itse lataamalla palvelun tiedostot omalle laitteelleen säännöllisin väliajoin.

3.7.Yrityksellä on oikeus, mutta ei velvollisuus ilmoittaa palvelun väärinkäyttö viranomaisille.

3.8.Yrityksellä on oikeus jäädyttää, eli väliaikaisesti sulkea kenen tahansa asiakastili tai palvelu, milloin tahansa, ennakkoon varoittamatta syystä tai syyttä tarkempaa tutkintaa varten.

3.9.Yrityksellä on velvollisuus tiedottaa syy mahdollisesta jäädytyksestä tai sulkemisesta vähintään 30 päivän kuluessa.

3.10.Yrityksellä ei ole missään tapauksessa velvollisuutta tehdä Asiakkaalle korvausta mahdolliseen jäädytyksen tai sulkemisen takia aiheutuneista kuluista tai haitoista.

3.11.Yrityksellä on oikeus tutkia asiakkaan tiedostoja, mikäli epäilee Suomen lain tai käyttöehtojen rikkomista.

3.12.Yrityksellä on oikeus vaatia maksu ennen tilatusta tuotteesta tai palvelusta ennen sen toimittamista.

3.13. Asiakas on velvollinen varmuuskopioimaan tietokoneensa ennen sen huoltoon lähettämistä ja asiakas ymmärtää - että tietokone voidaan huollossa uudelleenasentaa, mikäli huolto kokee tämän tarpeelliseksi.

§4. Asiakkaan vastuu, velvoitteet ja oikeudet

4.1.Asiakas sitoutuu antamaan päivitetyt ja paikkansa pitävät henkilötietonsa Yritykselle.

4.2.Mikäli Asiakkaan tiedot muuttuvat, on Asiakkaan ilmoitettava muuttuneet tiedot Yrityksen järjestelmään.

4.3.Mikäli selviää, että Asiakkaan tiedot eivät ole ajan tasalla tai ovat muuten virheelliset on Yrityksellä oikeus sulkea tai jäädyttää Asiakkaan Asiakastili ja sen palvelut, kunnes tiedot ovat korjattu.

4.5.Yrityksellä ei ole velvollisuutta korvata jäädytyksestä tai sulkemisesta aiheutuneita kuluja tai vahinkoja.

4.6.Asiakas vastaa tiedostojensa varmuuskopioinnista itse lataamalla palvelun tiedostot omalle laitteelleen säännöllisin väliajoin.

4.7.Asiakas on itse vastuussa palveluissa käytetyissä salasanoista ja niiden vahvuudesta, turvallisesta säilytyksestä, tallessapidosta, ajankohtaisesta vaihtamisesta ja salassapidosta.

4.8.Asiakas on itse vastuussa salasanan tahallisesta tai tahattomasta leviämisestä aiheutuneista vahingoista ja kuluista.

4.9.Yritys ei ole velvollinen palauttamaan, vaihtamaan tai uusimaan Asiakkaan salasanaa tai kaksivaiheisen tunnistautumisen tietoja.

4.10.Yritys ei ole velvollinen auttamaan tilattujen palveluiden tai niiden lisäosien (kaikki huomioiden, mutta mitään pois jättämättä: ”Plugin”, ”Mod”, ”Module”, ”Addon”, ”Moduuli”, ”Lisäosa”, ”Laajennus”) käytössä missään olosuhteissa ilman erillistä, erikseen mainittua tuotetta, joka on tehty vain varta vasten erikseen käyttötuen laajentamiselle.

4.11.Asiakas on itse velvollinen päivittämään palveluitaan ja tuotteiden sisältöä, eikä Yritys ole minkäänlaisessa vastuussa Asiakkaan tuottamasta sisällöstä.

§5. Kohtuullinen ja rajoitettu käyttö

5.1.Palveluita ei saa käyttää, sisältää, aiheuttaa tai hallinnoida:

5.1.1. - Arkistointiin, varmuuskopiointiin (ellei erikseen tilattu palvelu), peilaamiseen tai jakamispalveluihin

5.1.2. - Suurten dokumenttien, kuvien, tai videoiden jakamiseen

5.1.3. - Kryptovaluuttojen louhintaan

5.1.4. - Verkkojen skannaamiseen

5.1.5. - Pääasiassa pienentää toisen sivuston kaistanleveyttä

5.1.6. - Käyttää suuria määriä RAM-muistia, prosessorikäyttöä tai kaistanleveyttä

5.1.7. - Roskasisällön, spammaamiseen, tai roskasähköpostien lähettämiseen

5.1.8. - Mainossähköpostien yksittäin tai ryhmittäin lähettäminen (ilman erillistä lisäpalvelua)

5.1.9. - Sellaisten tiedostojen ja ohjelmistojen jakamiseen tai käyttämiseen, joita et omista

5.1.10. - Viruksien tai muiden haittaohjelmien säilyttämiseen tai jakamiseen

5.1.11. - Jos sivustollesi kohdistetaan jatkuvasti hyökkäyksiä tai tietomurtoja

5.1.12. - P2P palveluna tai P2P-palveluihin ohjaavana linkkinä

5.1.13. - Välityspalvelimena

5.1.14. - Robottina roskasisällön luontiin

5.1.15. - Aikuisviihteen, pornografian näyttämiseen, välittämiseen tai linkittämiseen

5.1.16. - Rasismia, väkivaltaa, syrjintää tai mitä tahansa muuta ihmisryhmää loukkaavaa sisältöä

5.1.17. - Mihinkään Suomen maan laittoman toiminnan osallistumiseen, tukemiseen, kannustamiseen tai lisäämiseen.

5.1.19. - Muiden kuin tilatun palvelun aiheeseen liittyvien tiedostojen tallettaminen

5.1.19. - Dynmap-lisäosien käyttö Minecraft-palvelimella (asiakaspalvelun kanssa tähän voidaan sopia poikkeus, kun Dynmap konfiguroidaan Yrityksen ohjeiden mukaisesti, jottei Dynmap vie liikaa tilaa)

§6. Maksaminen ja hinta

6.1. Asiakkaan hyväksyessä tilauksen tiedot, käyttöehdot ja säännöt on Asiakas velvollinen maksamaan tilaamansa palvelun sovituksi ajaksi sovittuun hintaan.

6.2. Sopimuskaudeksi voi sopia yhden (1) kuukauden, kolme (3) kuukautta, puoli vuotta (6 kuukautta) tai vuoden (12 kuukautta) riippuen tuotteesta. Verkkotunnuksien palvelukaudeksi voi valita vähintään 1 (yhden) vuoden tai enintään 10 (kymmenen) vuotta riippuen verkkotunnuksen päätteestä.

6.3. Kuukauden pituudeksi määritellään kunkin kuukauden virallinen pituus ja aikavyöhykkeenä Helsingin aikavyöhyke.

6.4. Tilauksen tai sopimuksen voi peruuttaa tai purkaa sopimuskauden päätteeksi.

6.5. Asiakkaalla on vastuu maksaa seuraava sopimuskausi ennen seuraavan päättymistä käyttökatkoksen ehkäisemiseksi.

6.6. Yrityksellä on oikeus katkaista palvelu eräpäivän jälkeisenä päivänä, jos tilausta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

6.7. Yrityksellä on oikeus muuttaa tuotteen hinnoittelua ennen seuraavan laskutuskauden alkua, kun ilmoittaa tästä sähköpostitse vähintään 7 päivää ennen muutosta. Asiakkaan on kuitenkin luotava uusi maksusopimus uudelle hinnalle, eikä muuttunutta hintaa peritä automaattisesti. Poikkeus: mikäli asiakas on lisännyt luottokortin tai pankkikortin asiakastilille, muutettu hinta peritään automaattisesti kortilta.

§7. Tilauksen peruminen

7.1. Asiakkaan on ilmoitettava tilauksen perumisesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkamista Asiakasportaalista löytyvällä ”Peru tilaus”- tai ”Irtisano”-painikkeella, tai luomalla tukipyynnön Asiakasportaalin kautta kohdasta ”Avaa tukipyyntö”.

7.2. Lähtökohtaisesti Palveluita ei koske 14 päivän internet-ostoihin kuuluva palautusoikeus, sillä palvelut ovat kulutustuotteita joiden käyttö alkaa heti niiden aktivoituessa. Joissakin palveluissamme on 14 päivän tyytyväisyystakuu (kohta 7.7.).

7.3. Kaikista mahdollisista peruutuksien hyvityksistä vähennetään Yritykselle aiheutuneet kulut.

7.4. Mahdolliset hyvitykset maksetaan aina asiakastilille tai alkuperäiselle maksutavalle.

7.5. Tilauksen peruuttamisen jälkeen kaikki palvelussa olevat tiedot ja tiedostot tuhotaan, eikä niitä pystytä palauttamaan.

7.6. Mikäli Asiakas ei päätä hyväksyä muuttuneita käyttöehtoja, palvelu tulee peruuttaa ”Peru tilaus” tai ”Irtisano”-painikkeella.

7.7. Osassa yrityksen palveluissa on 14 päivän 100% tyytyväisyystakuu. Hyvitämme 100% tilauksen summan ilman mitään erillistä syytä. Lähtökohtaisesti tyytyvisyystakuu on vain Pelipalvelimissa ja Webhotelleissa, ellei erikseen toisin mainita tuotetiedoissa.

§8. Käyttöehdot ja niiden soveltaminen

8.1. Yrityksellä on oikeus muokata ja hallinnoida käyttöehtoja ja sääntöjä, milloin tahansa ja siitä erikseen etukäteen ilmoittamatta. Yrityksen tulee ilmoittaa muuttuneista käyttöehdoista niiden muuttuessa Asiakasalueella.

8.2. Pienemmistä muutoksista, kuten kirjoitusvirheiden ja numeroinnin korjauksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

8.3. Dokumentin muutoksista kerrotaan myös dokumentin viimeisessä osiossa.

§9. Käyttöehtojen pätemättömyys

Mikäli joku käyttöehto ei päde jollakin hetkellä, se ei tarkoita muiden käyttöehtojen pätemättömyyttä.

§10. Käyttöehtojen voimassaolo

Mikään tulostettu tai tallennettu versio käyttöehdoista ei ole voimassa. Käyttöehdot ovat luettavissa sähköisessä muodossa osoitteestahttps://bittivirta.cloud/terms.php

§10. Suomen laki

Kaikkiin käyttöehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

§11. Oikeudet muutoksiin

Yritys pidättää täydet oikeudet muutoksiin.

§12. Lisätietoja ja ohjeita

Lisätietoja ja ohjeita tästä dokumentista saa asiakaspalvelusta, tuki(ät)bittivirta.fi

§13. Dokumentin tiedot

Dokumentti on julkaistu 7.2.2019 ja siihen on tehty aina muutoksia, kun tarpeellista. Viimeisin päivitys 12.6.2023 (siistitty ja jäsennelty paremmin, ei muutoksia tekstiin).