• Tuesday, February 13, 2024

Hej!

Vi är glada att kunna meddela att Bittivirta håller på att förnya sitt visuella uttryck samt sin webbplats. Dessa förnyelser kommer att genomföras stegvis, och vi kommer att hålla dig uppdaterad om varje nyhet allteftersom de träder i kraft. Under förnyelsen kan du stöta på mindre avbrott på vår webbplats och i kundområdet. Förändringarna kommer dock inte att orsaka avbrott i tjänsterna för våra kunder.

Som den mest betydelsefulla uppdateringen lanserar vi en ny logotyp som reflekterar Bittivirtas essens. Vågen i vår logotyp symboliserar flödet av digital information, medan formen som påminner om en pixel representerar världen av bitar. Logotypen har designats för att behålla kärnan i den ursprungliga formen, vilket säkerställer att vårt varumärkes igenkännbarhet bevaras.

Dessutom håller vi på att totalrenovera vår hemsida och kundområde. Vårt kundområde flyttar till en ny adress, portal.bittivirta.fi. Portalen fungerar också som en tillfällig hemsida tills vår nya webbplats bittivirta.fi lanseras. På våra uppdaterade hemsidor kommer vi att erbjuda omfattande information om våra tjänster, prislistor samt möjligheten att göra nya beställningar.

Bittivirta har varit i drift sedan 2016, och längs vägen har vi genomgått några namnändringar. Entreprenören Juuso Korhonen startade företagsverksamheten med sin egen korho.fi-domän, varefter företagets namn ändrades till Speek för att återspegla företagets utveckling. Slutligen etablerade vi namnet Bittivirta, som beskriver hur vi hjälper våra kunder att navigera genom de digitala informationsflödena.

För att friska upp minnet, här är en historik över våra logotyper och naturligtvis vår nya logotyp.

Du kan hitta aktuell information om våra förändringar på vår webbplats på portal.bittivirta.fi/announcements.

Om du har några frågor om vår varumärkesuppfräschning eller något annat, tveka inte att kontakta oss – vi diskuterar gärna mer.

Med varma hälsningar,
Juuso Korhonen
Entreprenör